สกศ. กล่าว ปรับหลักสูตรการศึกษาไม่อัดเนื้อหาเด็ก

ดร.สมศักดิ์

(สกศ.) บอกกล่าวว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปรับปรุงการศึกษา ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ได้ข้อเท็จจริงเรื่องการปรับหลักสูตรประเด็นการอบรมสั่งสอนนักศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการไตร่ตรองของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นในเร็วๆนี้ ในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรพร้อมด้วยการศึกษาเล่าเรียนมีสถานะในรูปแบบเป็นองค์การมหาชน ปฏิบัติภารกิจปฏิรูปเนื้อหาหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับกำหนดเป็นกรอบมาตรฐานมีผลบังคับให้หน่วยงานการเรียนในทุกสังกัดต้องทำตามอย่าง ไม่เฉพาะแต่สถานที่เรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างเดียว

เช่นนี้เนื้อหาหลักสูตรในทุกวิชาจะมุ่งเฉพาะที่สนองการเพิ่มสมรรถภาพของนักเรียน พร้อมด้วยไม่ให้เรียนเนื้อหาในแต่ละวิชาแบบครอบจักรวาลอีกต่อไป “ที่ผ่านมาเราให้เด็กแค่ ป.5 ต้องมาศึกษาเนื้อหาว่าภาษีมีกี่พวก อะไรบ้าง แล้วก็ต้องท่องจำเพื่อที่จะไปสอบ ซึ่งเด็กวัยนี้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเลย หลังสอบไม่กี่วันก็ลืมแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปเนื้อหาทุกวิชาจะต้องวางกรอบว่า เรียนแล้วต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเดียว ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการศึกษาต่อตามความสามารถของเด็กแต่ละคนในทุกวิชาจะไม่อัดเนื้อหาพร่ำเพรื่อเหมือนที่ผ่านมา” รองเลขาธิการสภาการศึกษาพูด

ขณะครูก็ต้องปรับการสอนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถของเด็กแต่ละคน อาทิเช่น เด็กในห้องเรียนทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเรียนสูตรคณิตศาสตร์เหมือนๆกัน บางคนอาจเชี่ยวชาญวิชาศิลปะมากกว่า ก็จัดหลักสูตรการสอนเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถด้านศิลปะแด่เด็กคนนั้น ยิ่งกว่านั้นจะมีการส่งเสริมให้สถานที่เรียนออกหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งเองด้วย