Category: ข่าวการศึกษา

หม่อมหลวงปนัดดา ชี้แนวทางการสอน ครูบรรจุใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ชี้แนวทางการสอน ครูบรรจุใหม่

รมช.ศธ. เข้าพบ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 2 ต.ค. 60 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพแก่นักเรียนต่อไป