ข่าวการศึกษาครูวันดี ศธ.คลอดแบบแผน Public School

ข่าวการศึกษาครูวันดี

ข่าวการศึกษาครูวันดี เผย หลักสูตร เพื่อให้เปิดทางให้ รร.เป็นนิติบุคคลเต็มตัว “ชัยพฤกษ์” เผยเป็นใจให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง แต่รัฐยังเป็นเจ้าของ มีคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน วางเป้า 77 โรง เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561 ในโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทั้งกลาง รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะ หารือร่วม “รมว.ศธ.” อีกครั้งอาทิตย์หน้า “นายกฯ” ย้ำหน้าที่จะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัด นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) บอกวันหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

เพื่อให้รองการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเกื้อหนุนการเดินเครื่องการปฏิรูปสำหรับรองรับการเปลี่ยนแบบตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นข้อเสนอขั้นแรกของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยในส่วนที่ข้องเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เพื่อให้ระบอบกับกรรมวิธีบริหารจัดการโรงเรียนตอบสนองความปั่นป่วนของโลกในยุคปัจจุบัน

โดยได้มีการเสนอให้มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนแบบใหม่ คือ Public School ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลที่มีอิสระ เปิดทางให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาปกครอง โดยรัฐบาลยังคงเป็นเจ้าของพร้อมทั้งมีการประเมินเป็นระยะๆ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาจะต้องไม่มีการแสวงหาประโยชน์ แต่จะเข้ามาสำหรับช่วยยกระดับการศึกษาชาติ