หมอธี ชี้แจงหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี ชี้แจงหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี ชี้แจงหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย บอกกล่าวผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ไตร่ตรองหน่วยงานที่จะมาปฏิบัติหน้าที่จัดสอบชิงชัยเพื่อจะบรรจุพร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อที่จะวัดความรู้ความสามารถทั่วไป) กับภาค ข (สอบขับเคี่ยวเพื่อวัดวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นดีเห็นงามให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม เหมือนกับการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ แต่ สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติการจัดสอบได้ทันในช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงสิงหาคม 2561 แทน เพื่อให้บรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า การบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมยังไม่เร่งด่วน

เพราะว่ายังมีบัญชีเดิมซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถเรียกบรรจุได้ อีกทั้ง สพฐ.ยังมีอัตราเกษียณ พร้อมกับมีความจำเป็นจริง ๆ ในช่วงตุลาคมมากกว่า ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อให้ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีกฏเกณฑ์การจัดสอบ ได้มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้หลักเกณฑ์ จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงเดือนที่ 8 ซึ่งจะเป็นอรรถประโยชน์กับพิทยาคารเอกชนด้วย เนื่องจากมีเวลาในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่มาสอนแทนผู้ที่สอบบรรจุติดได้ทัน โดยที่ประชุมมอบให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ในฐานะกำกับดูแล สทศ.) ไปปรึกษาหารือในรายละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อที่จะได้ข้อยุติในการจัดสอบร่วมกันต่อไป