ปลัด ศธ.บอกคงจะใช้อำนาจ ‘คปภ.’ ดึง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ กลับเข้าทำราชการ

ข่าวการศึกษา 2560

เหตุ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) พร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันหาช่องทางกฎหมายดูแลให้ น.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน พร้อมด้วย น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือครูวัลย์ กลับเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก อย่างแม่นยำ

เพราะว่าจัดว่าเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนจากคำสั่งทางบริหารของภาครัฐ และถือได้ว่าคำสั่งบรรจุตั้งแต่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง แม้ภาครัฐจะทำผิด ก็ถือได้ว่าถูกในแง่ว่ามีคำสั่งแล้ว ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่บรรจุสถาปนาโดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีโทษ แต่ต้องไปพิจารณาว่ามูลเหตุโน้มน้าว เหตุเพราะไม่ทราบหรือเป็นช่วงรอยต่อของการดัดแปลงโครงสร้างการบริหารภายในภูมิภาคใช่ไหม เช่นใด

เช่นนี้ ภายหลังที่ครูแอนกับครูวัลย์ได้รับการเรียกบรรจุแต่งให้เป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สถานที่เรียนอุ้มผางวิทยาคม แต่ฝึกสอนได้ 5 เดือน ไม่ได้รับเงินเดือน กับได้รับแจ้งจาก สพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะว่า กศจ.ตากไม่อนุมัติการขอแปรวิชาเอกพร้อมด้วยขอเสริมเติมตำแหน่งว่างโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม พร้อมด้วยไม่อนุมัติการบรรจุแต่งตั้ง เพราะว่าบัญชีอายุเกิน 2 ปีนั้น ขณะวันที่ 10 พฤศจิกายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ตั้งคณะกรรมการทำงานลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อที่จะพูดคุยหยุดปัญหาโดยดูตามสภาพปัญหาที่มีขึ้นจริง พร้อมกันกับคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่งตั้งขึ้น รวมไปถึงจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เข้ามามีส่วนในการทราบเรื่องราวนี้ด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในเชิงลึก ต่อจากนั้นจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะหาแบบแผนยุติปัญหาให้ครูทั้ง 2 คนได้รับการบรรจุตั้งเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีที่ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ใครผิด พร้อมด้วยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างนั้น เป็นเหตุที่ค่อยว่ากันทีหลัง

ข่าวการศึกษา 2560