ศธ.จัดสอบการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

ศธ.จัดสอบการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์

ศธ.จัดสอบการใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์ เริ่มต้นประเมินทันที่ภาคเรียนที่ 1/2560 วันนี้ (12 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ครั้งเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับคณะทำงานจากบริติช เคานซิล พร้อมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงการประเมินมาตรฐานความรู้ความเข้าใจความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต่างๆตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระสำหรับการพัฒนาการศึกษา (กอปศ.)

ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นโครงการใหญ่พร้อมกับถ้าหากจะทำให้เกิดการประเมินทั้งนักเรียนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ก็ต้องทำในรูปแบบonline โดยจากการหารือ สพฐ.ได้รายงานว่าได้มีการกระทำกรณีการศึกษาของนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ไว้อยู่แล้ว เพราะเช่นนั้นตนจึงเห็นว่า สพฐ.น่าจะดำเนินกิจการประเมินภาษาอังกฤษของนักเรียนไปพร้อมกันได้เลย ซึ่งต้องการให้การประเมินภาษาออนไลน์นี้ทำควบคู่ไปกับการจัดอบรมปฏิรูปครูบาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot camp) ด้วย ดังนี้การประเมินศักยภาพภาษาอังกฤษออนไลน์จะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนกับกิจกรรมของบูทแคมป์ “ที่ผ่านมาการประเมินวัดความเข้าใจทางภาษาเราต้องไปซื้อตัวเทสต์การประเมินค่าจากหน่วยงานภาษาที่อื่นๆ ซึ่งมีรายการจ่ายที่สูงมากพร้อมกับเป็นส่วนใหญ่ชอบเรียกเก็บค่าต๋ง

แต่หนนี้กระผมหวังความก้าวหน้าประเมินขึ้นมาเอง กับประกันการประเมินด้วยหน่วยงานของเราเองเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งผมจะทำให้เกิดกฏเกณฑ์ด้านการประเมินอย่างแท้จริง โดยการให้ บริติช เคาทซิล เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาพร้อมช่วยปฏิรูปความสามารถในการประเมินแบบออนไลน์ให้ด้วย กระนั้นก็ตามการประเมินความเข้าใจด้านภาษาของนักเรียนและครูคาดว่าจะเริ่มทำปฏิบัติการได้ในภาคเรียนที่ 1/2561 นี้” รมว.ศึกษาธิการ พูด